Walory przyrodnicze

     Krajobraz Gminy Babice wykazuje duże zróżnicowanie. Jego atrakcyjność wizualna zasadza się na kontrastach między wzniesieniami Garbu Tenczyńskiego, których dominantą jest zakończenie pasma Regulice – Wygiełzów zwieńczone ruinami zamku Lipowiec oraz zrębowych Pagórów Libiąskich z wybitnymi dominantami – gór Bukowicy i Żelatowej z rozległą płaszczyzną równiny nadwiślańskiej, zwłaszcza jej zachodniej, zalesionej części. Liczne wzniesienia charakteryzują się wysokimi walorami krajobrazowymi.

Krajobraz w Gminie Babice - widok na Bukowicę

     Na obszarze gminy istnieje kilka punktów widokowych pierwszorzędnej rangi. Wymienić tu przede wszystkim należy basztę zamku Lipowiec, prezentującą panoramę o wyjątkowej atrakcyjności. Z wieży zamkowej widać pobliskie wzniesienia - Grodzisko i Bukowicę, malowniczą dolinę Wisły, Kotlinę Oświęcimską oraz wzniesienia Karpat Zewnętrznych, a w oddali Tatry. Interesujące widokowo są również m.in. odcinki drogi Kraków – Chełmek, Babice – Zator oraz drogi lokalne z Babic do Mętkowa i Rozkochowa z pięknymi widokami na Lipowiec i wzgórza zrębowe oraz leżące u ich stóp miejscowości gminy Babice. Gmina Babice leży w otulinie Jurajskich Parków Krajobrazowych, a lasy – jej naturalne bogactwo zajmują ok. 40% powierzchni.

Widok z wieży lipowieckiego zamku

     Ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze na terenie gminy zostały utworzone dwa rezerwaty przyrody: Lipowiec i Bukowica. Rezerwat Lipowiec porośnięty jest lasem bukowym z bogatą florą storczyków (kruszczyk drobnolistny) w runie. Ciekawostką w rezerwacie Bukowica, który jest także ostoją ptactwa leśnego, jest między innymi nie występujące w tym rejonie geograficznym skupisko buczyny. W sąsiedztwie Bukowicy leży wzniesienie zwane Grodziskiem, na którego szczycie znajduje się płaska przestrzeń o powierzchni ok. 2 ha otoczona resztkami kamiennego obwałowania grodziska datowanego na wieki od VII do XI w. n.e.

Rezerwat Lipowiec - las bukowy

     Dla pasjonatów wędkarstwa i nie tylko – dużą atrakcją będzie ośrodek utworzony w Rozkochowie na bazie stawu Ostrówek oraz Starorzecza Wisły poszerzonego o pożwirowe wyrobisko.

Zachód słońca nad starorzeczem Wisły
Okolice Ośrodka Rekreacyjnego w Rozkochowie