Skład Zespołu
Skład Zespołu Pieśni i Tańca „Małopolanie”

1. Czech Magdalena
2. Deja Marta
3. Domagała Julia
4. Dyba Barbara
5. Krupa Angelika
6. Lenczowska Justyna
7. Matyskiel Aleksandra
8. Ogorzały Magdalena
9. Pierzchała Karolina
10. Sikora Karolina
11. Smarzyńska Gabriela
12. Smarzyńska Olga
13. Walczyk Agnieszka
14. Walczyk Justyna

1. Deda Sebastian
2. Doległo Marcin
3. Hudzik Andrzej
4. Kania Mikołaj
5. Lis Radosław
6. Matyskiel Dominik
7. Mazgaj Kamil
8. Mazgaj Łukasz
9. Murzyn Marcin
10. Paprot Jacek
11. Zwodziński Grzegorz