Kontakt
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Babicach
ul. Krakowska 47, 32-551 Babice
tel./fax. (32) 6134 094
e-mail: gokis.babice@gmail.com
NIP 628 18 71 154 

Dyrektor - Marzena Pierzchała - Dudek, mail:  dudek.gokis@gmail.com
Starszy Instruktor Plastyki - Aneta Chrząścik, mail: aneta.gokis@gmail.com
Instruktor ds. animacji kultury - Dominika Pająk, mail: dominika.gokis@gmail.com
Instruktor Agata Jurczak, mail: gokis.babice@gmail.com
Instruktor Magdalena Augustynek, email: gokis.babice@gmail.com
Instruktor Damian Czak, email: gokis.babice@gmail.com
Główny Księgowy - Jan Augustynek
UWAGA ! 
 Wydarzenia kulturalne organizowane przez GOKiS Babice mają charakter otwarty. Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn zm.) na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach uczestnictwa w wydarzeniach oraz jej nieodpłatnego rozpowszechniania przez organizatorów bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w materiałach dotyczących promocji wydarzeń oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb własnych podmiotu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz.926 z późn. zm.).