Kontakt
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Babicach
ul. Krakowska 47, 32-551 Babice
tel./fax. (32) 6134 094
e-mail: gokis.babice@gmail.com
NIP 628 18 71 154 

Dyrektor - Marzena Pierzchała - Dudek, mail:  dudek.gokis@gmail.com
Starszy Instruktor Plastyki - Aneta Chrząścik, mail: aneta.gokis@gmail.com
Instruktor ds. animacji kultury - Dominika Pająk, mail: dominika.gokis@gmail.com
Instruktor Agata Jurczak, mail: gokis.babice@gmail.com
Instruktor Magdalena Augustynek, mail: gokis.babice@gmail.com
Instruktor Damian Czak, mail: damian.gokis@gmail.com
Główny Księgowy - Jan Augustynek